Livet på Fjordglimt

Vi forventer, at du tager del i hverdagens opgaver og beslutninger i samarbejde med personalet ud fra, hvad du formår og har behov for.  

Du har som beboer både mulighed for privatliv og at være en del af et nabofællesskab, hvis du ønsker det.

Centerbygningen er et supplement til dit hjem, et hjemligt og hyggeligt sted, som danner rammen for aktiviteter og mulighed for samvær med andre.

Inden indflytning tilbydes du en samtale med din kontaktperson og centersygeplejersken. Pårørende eller andre nærtstående er meget velkomne til at deltage.

Vi lægger op til et tæt samarbejde og en åben dialog med pårørende om forhold og praktiske tiltag omkring den enkelte beboer. 

Aktiviteter

Centerbygningen er et supplement til dit hjem, et hjemligt og hyggeligt sted, som danner rammen for aktiviteter og mulighed for samvær med andre. Det vægtes højt, at alle skal bidrage med det, de selv kan – hjælp til selvhjælp.

Aktiviteterne i centerbygningen kan være fælleskaffe, maddage, bagning, gymnastik, sang, grillarrangementer, påskefrokost, julefrokost, juleaften og nytårsaften.

I samarbejde med vores bruger- og pårørenderåd samt aktivitetsforeningen udarbejdes en årsplan med de forskellige aktiviteter og arrangementer.

Bruger- og pårørenderåd

Vi har et bruger- og pårørenderåd, som består af repræsentanter fra beboerne, pårørende samt en personalerepræsentant og endelig lederen, som fungerer som sekretær for rådet.