Om Fjordglimt

Fjordglimt er et plejecenter i Nykøbing med 30 lejligheder til enlige og ægtepar. Centeret er opført i 1989.

Der er 30 lejligheder på Fjordglimt. De 22 lejligheder er på 65m2 og otte lejligheder er på 82m2. De store lejligheder er beregnet til ægtepar.

Lejlighederne ligger omkring en fælles centerbygning, som bruges til aktiviteter, socialt samvær og personalefaciliteter. De 30 lejligheder er fordelt på fem huse i to plan med unik udsigt over fjorden eller byen. 

Det er Andelsboligforeningen, som ejer lejlighederne. De udlejes på lige vilkår med andre lejeboliger og der betales indskud, husleje, el, varme og vand samt antennebidrag. Der kan søges om boligstøtte efter de gældende regler. 

Der tages udgangspunkt i dine ressourcer, da vores ønske er at inddrage jer beboere mest muligt i dagligdagens gøremål. Du har som beboer en høj grad af selvbestemmelse og medbestemmelse. Vi har som mål, at du i videst mulig omfang får mulighed for at leve, som du gjorde det hjemme inden du flyttede ind på Fjordglimt.

Hele døgnet yder vi en professionel pleje og omsorg for vores beboere. Vi tager hensyn til, at ethvert menneske er unikt og har en værdi i sig selv -dog altid som en del af en social sammenhæng og med krav på respekt for egne grundlæggende værdier.

Vores kontorlokaler findes i centerbygningen. Beboere og pårørende er altid velkomne til at henvende sig her.

Hvordan får jeg en plads?

Morsø Kommunes Visitation skal visitere dig til en plejebolig. For at blive visiteret til en plejebolig kræves det, at du ikke længere kan klare dig i din hidtidige bolig og har et omfattende behov for pleje, samvær og aktiviteter. Du skal endvidere selv udtrykke ønske om at ville bo i en plejebolig.

Hvis du har behov for en plejebolig, kan du henvende dig til Morsø Kommunes Visitation på telefon 9970 6348.