Personale

Der er ca. 25 ansatte på Fjordglimt. Der døgndækning af personale i plejeboligerne. Personalegruppen er sammensat af en leder, centersygeplejerske, social- og sundhedspersonale, administrativ medarbejder samt køkken- og rengøringspersonale. Udover de ca. 25 ansatte har vi fleksjobbere og og praktikanter.

Der er døgndækning af personale i plejen, og der tilbydes pleje og praktisk hjælp efter de gældende kvalitetsstandarder i kommunen.

Fjordglimt er et uddannelsessted, hvor vi har social- og sundhedselever i praktik. I boksen kan du se mere om at blive social og sundhedselev i Morsø Kommune.

Andelsboligen har ansat en pedel til lejlighederne og udenoms arealerne. Pedelopgaver i centerbygningen klares i samarbejde med og af Kommunale ejendomme.