Personale

Der er ca. 25 ansatte på Fjordglimt. Der døgndækning af personale i plejeboligerne.

Personalegruppen er sammensat af en leder, centersygeplejerske, social og sundhedspersonale administrativ medarbejder, køkken og rengøringspersonale. Udover de ca. 25 ansatte har vi flex, miniflex og praktikanter.

Der er døgndækning af personale i plejen, og der tilbydes pleje og praktisk hjælp efter de gældende kvalitetsstandarder i kommunen.

Fjordglimt er et uddannelsessted, hvor vi har social- og sundhedselever i praktik. I boksen kan du se mere om at blive social og sundhedselev i Morsø Kommune.

Andelsboligen har ansat en pedel til lejlighederne og udenoms arealerne. Pedelopgaver i centerbygningen klares i samarbejde med og af Kommunale ejendomme.