Gå til hovedindhold

Personale

Der er ca. 25 ansatte på Fjordglimt. Der døgndækning af personale i plejeboligerne.

Indhold

  Personalegruppen er sammensat af en leder, centersygeplejerske, social- og sundhedspersonale, administrativ medarbejder samt køkken- og rengøringspersonale. Udover de ca. 25 ansatte har vi fleksjobbere og og praktikanter.

  Der er døgndækning af personale i plejen, og der tilbydes pleje og praktisk hjælp efter de gældende kvalitetsstandarder i kommunen.

  Andelsboligen har ansat en pedel til lejlighederne og udenoms arealerne. Pedelopgaver i centerbygningen klares i samarbejde med og af Kommunale ejendomme.

  Fjordglimt er et uddannelsessted, hvor vi har social- og sundhedselever i praktik.

  Se mere om blive Sosu-elev i Morsø Kommune her

  Morsø Kommunes Visitation skal visitere dig til en plejebolig. For at blive visiteret til en plejebolig kræves det, at du ikke længere kan klare dig i din hidtidige bolig og har et omfattende behov for pleje, samvær og aktiviteter. Du skal endvidere selv udtrykke ønske om at ville bo i en plejebolig.

  Hvis du har behov for en plejebolig, kan du henvende dig til Morsø Kommunes Visitation på telefon 9970 6348.

  Om
  Boliger
  Livet